ข้อมูลการสมัครสอบ ก.พ. 65

สมัครสอบ ภาค ก ก่อนยเปิดให้เริ่มสมัครสอบพรุ่งนี้

สำนักงาน ก.พ. ได้มีการออกประกาศเรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 เป็นการเปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งหมด 500,000 ที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มจำนวน และ ในกรณีที่ไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทางสำนักงาน ก.พ. ได้มีการเปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า สอบ ก.พ. 65 สอบภาค ก ก่อนสมัครสอบผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ job3.pcs.go.th โดยระบบจะเปิดให้เข้าใช้งานในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนวันรับสมัครสอบ 1 วันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสาร จำนวนมากในวันสมัครสอบ ไม่ใช่การสมัครสอบภาค ก แต่อย่างใด

เงื่อนไข การสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2565

สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ระหว่าง e-Exam  หรือ Paper & Pencil เพราะฉะนั้นผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบรอบได้

เป้าหมาย

  • เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
  • เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับผู้สมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
  • เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคล และ ข้อมูลผู้สอบผ่าน ภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริง

ข้อดีของสมัครสอบที่กรอกข้อมูลล่วงหน้า

  • ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมาก ในวันที่สมัครสอบจริง
  • ประหยัดเวลาในการสมัครสอบ
  • ทำให้ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไซต์ ในวันรับสมัครจริง

เปิดขั้นตอน ในการกรอกข้อมูลสอบ ก.พ. 65 ล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้าไปแล้ว ภายหลังสามารถเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ หากต้องการสมัครสอบ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. สามารถทำการสมัครสอบได้โดยใช้เลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน
  2. กรณีไม่ทราบเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนเดิม ให้ทำการแจ้งขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมส่งหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ไปที่ exam@ocs.go.th ทางระบบจะทำการยกเลิกข้อมูลเดิม และท่านจะต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *