ระงับการออก green card และ วีซ่าทำงาน

ขยายเวลาระงับออก Green Card และวีซ่าทำงาน J1 , H1B , H2B , L-1 ยาวถึงสิ้นปี

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *