ระงับการออก green card และ วีซ่าทำงาน

ขยายเวลาระงับการออก Green Card และ วีซ่าทำงาน ถึงสิ้นปี

ประกาศล่าสุดจากทางด้าน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลล์ ทรัมป์ ได้ออกมาเซ็นคำสั่งพิเศษ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งหัวข้อนี้เกี่ยวกับการระงับ การออกใบเขียว หรือที่คนไทยเรียกกันว่า Green Card ให้กับชาวต่างชาติ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐ ที่กำลังดำเนินเรื่องการขอ Green Card หรือ ขอ วีซ่าทำงาน (Work Permit)  ต้องเลื่อนการทำไปยาวๆถึงปลายปี 2020 ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีการขยายเวลาจากเดิม ที่มีคำสั่งเพียงแค่ 60 วัน สำหรับเหตุผลดังกล่าว ที่ต้องขยายเวลาการออกวีซ่าทำงาน และ กรีนการ์ดไปจนถึงปลายปี 2020 ก็เพราะว่าต้องการแก้ปัญหาการว่างของของคนอเมริกัน

รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ เอกสารอนุมัติการอยู่อาศัยใน สหรัฐอเมริกา

  • วีซ่า H1B: ออกให้กับลูกจ้างชาวต่างชาติของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆในสหรัฐอเมริกา
  • วีซ่า H2B: ออกให้กับคนทำงานตามฤดูกาล ไม่รวมเกษตรกร
  • วีซ่า J-1: สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา
  • วีซ่า L-1: สำหรับผู้บริหารบริษัท ระหว่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา

สำหรับคำสั่งระงับวีซ่า และ Green Card ดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2020 เป็นนโยหลัก ของทางรัฐบาลทรัมป์ ที่ใช้หาเสียงก่อนหน้านี้ นั่นก็คือ American First แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ชาวอเมริกันมาก่อน” ซึ่งจะต้องรักษาตำแหน่งงานให้กับชาวอเมริกันให้ได้รับสิทธิ์ก่อน ชาวต่างชาติ บวกกับสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสหรัฐ ที่ก่อให้เกิดอัตราว่างงานที่สูงขึ้น

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *