สรุป! แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่

แผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่

 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ ขสมก. ได้มีการเปิดเผยเรื่องแผนฟื้นฟู ขสมก. ฉบับใหม่ โดยมีสาระสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่
  1. ลดภาระค่าครองชีพประชาชน
  2. บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและลดมลภาวะ
  3. แก้ไขปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. และไม่เป็นภาระต่อภาครัฐ

เป้าหมายของแผนฟื้นฟูฉบับใหม่

หากแผนฟื้นฟูฉบับปรับปรุงได้รับการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมวันนี้ (8 มิ.ย. 2563) ขสมก.เชื่อว่าจะสามารถนำกระบวนการสู่เป้าหมายดังต่อไปนี้
 • สามารถลดต้นทุนโดยการจัดหารถใหม่ให้ ขสมก.
 • ลดภาระค่าโดยสารเหลือวันละ 30 บาท ไม่จำกัดกี่เที่ยวกี่สาย และมีแผนรองรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรนักเรียน หรือบัตรรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ผู้โดยสารที่มีรายได้น้อย
 • ยกเลิกโครงการจัดซื้อรถเมล์โดยสาร ไม่เพิ่มหนี้และลดต้นทุน
 • จัดจ้างเอกชนลงทุน (ขสมก.ไม่ต้องลงทุนเอง) โดยการจัดหารถเมล์ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือ NGV เพื่อให้ไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ เช่น ฝุ่น PM.2.5
 • กำหนดเส้นทางเดินรถแบบใหม่ ให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในวันนี้ (8 มิถุนายน) จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานพิจารณาแผนฟื้นฟู ขสมก. ซึ่งนำเสนอโดยกระทรวงคมนาคม
ขสมก. มีความเชื่อมั่นว่า แผนฟื้นฟูฉบับใหม่ตอบโจทย์ได้ทุกข้อ เพราะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนต่อกิโลเมตร ยังช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทางบนค่าโดยสารที่ถูกลงได้ทั้งวันได้ด้วย และเส้นทางใหม่ที่จะมีการกำหนดเพิ่มเติมจะต้องไม่ทับซ้อนกันเหมือนเช่นปัจจุบัน


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *