สรุป! สถานการณ์น้ำท่วมเหนือ 10 จังหวัด

ผลกระทบจากน้ำท่วม 10 จังหวัด ภาคเหนือ

 • ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา กว่า 4 วันที่แล้วที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมใน 10 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดน่าน, แพร่, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก และเชียงใหม่

 • โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งหมด 41 อำเภอ / 135 ตำบล / 553 หมู่บ้าน ซึ่งกระทบอย่างหนักต่อครัวเรือน 7,830 ครัวเรือน เบื้องต้นมีการรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย และผู้สูญหาย 2 ราย

สรุป! สถานการณ์น้ำท่วมเหนือ 10 จังหวัด

สรุป! สถานการณ์น้ำท่วมเหนือ 10 จังหวัด – ภาพจาก Shutterstock

สรุปพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

 • จังหวัดน่าน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 10 อำเภอ / 37 ตำบล / 191 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 3,609 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอเมืองน่าน, อำเภอเวียงสา, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอภูเพียง, อำเภอสันติสุข, อำเภอนาน้อย, อำเภอท่าวังผา, อำเภอแม่จริม, อำเภอบ่อเกลือ, และอำเภอบ้านหลวง

 • จังหวัดแพร่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 8 อำเภอ / 47 ตำบล / 227 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,926 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่, อำเภอร้องกวาง, อำเภอสูงเม่น, อำเภอลอง, อำเภอสอง, อำเภอหนองม่วงไข่, อำเภอวังชิ้น, และอำเภอเด่นชัย

 • จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 1 อำเภอ / 2 ตำบล / 6 หมู่บ้าน

  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 124 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ คือ อำเภอเชียงม่วน

 • จังหวัดลำพูน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 1 อำเภอ / 1 ตำบล / 5 หมู่บ้าน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ คือ อำเภอบ้านธิ

 • จังหวัดลำปาง พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 7 อำเภอ / 10 ตำบล / 14 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 11 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอเมืองปาน, อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแม่เมาะ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่ทะ, อำเภอเกาะคา, และอำเภอสบปราบ

 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 5 อำเภอ / 8 ตำบล / 8 หมู่บ้าน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, อำเภอปางมะผ้า, อำเภอแม่ลาน้อย, อำเภอขุนยวม, และอำเภอปาย
  • อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับผลกระทบจากดินสไลด์

 • จังหวัดอุตรดิตถ์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 3 อำเภอ / 14 ตำบล / 60 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,179 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, อำเภอท่าปลา และอำเภอพิชัย

 • จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 2 อำเภอ / 11 ตำบล / 32 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 963 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย และอำเภอสวรรคโลก

 • จังหวัดตาก พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 2 อำเภอ / 3 ตำบล / 3 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 8 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอแม่สอด และอำเภอท่าสองยาง

 • จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 2 อำเภอ / 2 ตำบล / 7 หมู่บ้าน
  • ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 10 ครัวเรือน
  • อำเภอที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ อำเภอแม่ออน และอำเภอเวียงแหง
  • ในส่วนของอำเภอกัลยาณิวัฒนา, อำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *