สรุปมาตรการ 'ลดค่าไฟฟ้า'

มาตรการ ‘ลดค่าไฟฟ้า’

จากปัญหาค่าไฟแพงที่เกิดขึ้นของเดือนเมษายนเมื่อไม่นานมานี้ (อ่านเพิ่มเติม: เดือนนี้ “ค่าไฟแพง” เป็นเพราะอะไร?) ทำให้กระทรวงพลังงานได้ออก “มาตรการช่วยลดค่าไฟ” มีผลในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนนี้ วันนี้จึงมาสรุปมาตรการให้ได้อ่านกัน ดังนี้

มาตรการช่วยลดค่าไฟ

  • สำหรับมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ และใช้ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน* ใช้ไฟฟรี!
  • ส่วนมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ขึ้นไป ให้ดูส่วนเกินที่เพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ช่วยลดค่าไฟฟ้าสูงสุด 50%
  • ผู้ที่จ่ายค่าไฟของเดือนมีนาคมและเมษายนไปแล้ว จะมีการคืนค่าไฟในรอบบิลต่อๆไป
  • ผู้ที่มีบิลค่าไฟของเดือนเมษายน แต่ยังไม่จ่าย ให้รอจ่าย 30 เมษายน 2563

การคำนวณการใช้ไฟเบื้องต้น

การใช้ไฟฟ้า (หน่วย) ตัวอย่างคำนวณค่าไฟ
ไม่เกิน 800 หน่วย
จ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์
-กุมภาพันธ์ ใช้ไฟ 300 หน่วย
-มีนาคม ใช้ไฟ 700 หน่วย
ต้องจ่าย 300 หน่วย
801-3,000 หน่วย
จ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์ + ส่วนเกินลด 50%
-กุมภาพันธ์ ใช้ไฟ 300 หน่วย
-มีนาคม ใช้ไฟ 1,500 หน่วย
ส่วนต่างคือ 1,200 หน่วย จ่าย 50% = 600 หน่วย
ต้องจ่าย 300 + 600 = 900 หน่วย
มากกว่า 3,000 หน่วย
จ่ายเท่าเดือนกุมภาพันธ์ + ส่วนเกินลด 30%
-กุมภาพันธ์ ใช้ไฟ 1,500 หน่วย
-มีนาคม ใช้ไฟ 3,500 หน่วย
ส่วนต่างคือ 2,000 หน่วย จ่าย 70% = 1,400 หน่วย
ต้องจ่าย 1,500 + 1,400 = 2,900 หน่วย

อ้างอิงข้อมูลจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *