สรุปภาพรวมและมูลค่าส่งออกไทยปี 2020 ไทยส่งออกสินค้าอะไรบ้าง?

สรุปภาพรวมการส่งออกไทย 2020

เมื่อไม่นานมานี้หลายคนคงทราบดี ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาประกาศว่าใน 2 เดือนที่ผ่านมาไทยส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังประเทศจีนกว่า 330 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 160 ล้านบาท โดยในเดือนมกราคมส่งออกประมาณ 150 ล้านตัน และเดือนกุมภาพันธ์กว่า 180 ล้านตัน เนื่องจากกรมศุลกากรให้เหตุผลว่า การส่งออกหน้ากากอนามัยเป็นไปตามใบอนุญาตของกรมการค้าภายใน โดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตส่งออกมีเพียงไม่กี่ราย แต่ส่งไปในหลายประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง และอเมริกา

แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าทางการส่งออกของไทยนั้นมีหลากหลาย ซึ่งประเทศไทยพึ่งการส่งออกเป็นหลัก ดังนั้นวันนี้จึงทำการสรุปรายงานภาพรวมของการส่งออกในไทยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาให้ได้อ่านกัน เพื่อวิเคราะห์แน้วโน้มสภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสถัดไปว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจการส่งออกอย่างไร

ภาพรวมการส่งออกเดือนมกราคม 2020

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกมูลค่า 587,494.39 ล้านบาท แต่ลดลงจากเดือนมกราคมของปี 2019 ร้อยละ 4.63  ในฝั่งดุลการค้าถือว่าประเทศไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 56,016.51 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคมของปีที่แล้วถึงร้อยละ 59.83 

มูลค่าการส่งออกไทยในเดือนมกราคมมีการขยายตัวมากในรอบ 6 เดือน ถึง 3.3% เนื่องจากการส่งออก ทองคำ แต่ถ้าไม่นับรวมสินค้าส่งออกอย่างทองคำ ถือว่าการส่งออกมีการติดลบ (-1.5%) ส่วนการส่งออกเครื่องปรับอากาศ จักรยานยนต์ ส่วนข้าว เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และรถยนต์ ยังคงหดตัว แต่เริ่มมีการฟื้นตัวที่เกิดจากภาคการผลิกที่ได้รับผลกระทบจากความกังวลด้านสงครามการค้าลดลง แต่อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ภาคการผลิตชะลอตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งการผลิตและการขนส่งเพราะบริษัทต้องพึ่งพา Supply Chain (ห่วงโซ่การผลิต) จากประเทศจีน โดย EIC จึงว่ามองว่าแนวโน้มการส่งออกไทยปี 2020 โดยรวมมีความหดตัวคาดการณ์ติดลบ

ข้อมูลหลักๆในการคาดการณ์วิเคราะห์ เป็นดังนี้

 • การส่งออกทองคำ มีการขยายตัว เพราะแรงสนับสนุนของราคาที่เพิ่มสูงขึ้น 20.8% ตลาดส่งออกหลักที่ส่งไปคือ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ เมียนมาร์ และรัสเซีย ตามลำดับ
 • เครื่องปรับอากาศ จักรยานต์ยนต์ เครื่องยนต์ ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
 • น้ำมัน กลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากโรงงานกลั่นน้ำมันที่ปิดปรับปรุงเมื่อปลายปีที่แล้วกลับมาเปิดอีกครั้ง
 • สินค้าที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจีนทำให้มีการขยายตัว ได้แก่ ยางพารา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม้และผลิตภัณฑ์
 • มูลค่าสินค้าส่งออกหลายตัวมีการหดตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ ดังนี้
  • ข้าวมีการลดลง -34% เนื่องจากการแข็งตัวของเงินบาท ทำให้ราคาข้าวไทยค่อนข้างสูงกว่าคู่แข่ง
  • เคมีภัณฑ์ ลงลง -16.1%
  • ผลไม้สด แช่แข็ง และผลไม้แห้ง ลดลง -41.6%
  • เม็ดพลาสติกลดลงเป็น -12%
  • นาฬิกาและส่วนประกอบ -54.8%
  • รถยนต์และส่วนประกอบ -3.4%

โดยสินค้าออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย (มูลค่า : ล้านบาท) มีดังนี้

รายการสินค้า 2563/2020
1  รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 61,599.1
2  อัญมณีและเครื่องประดับ 52,093.2
3  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 43,490.7
4  ผลิตภัณฑ์ยาง 28,072.1
5  น้ำมันสำเร็จรูป 20,060.9
6  เม็ดพลาสติก 19,946.5
7  เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 17,983.6
8  เคมีภัณฑ์ 17,371.9
9  แผงวงจรไฟฟ้า 16,500.3
10  เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 15,807.3

ข้อมูลเหล่านี้มีการอัพเดทล่าสุดเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้าและผลกระทบจากโรคระบาดอย่างไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ตอนนี้มีการระบาดในไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลาดเวลาต้องรอการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์และกรมศุลการกรในครั้งต่อไป


Reference: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์,  SCB Economic Intelligent Center (EIC)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *