สรุปประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 จ่ายสะสมเท่าไหร่

การจ่ายเงินสมทบเข้า ประกันสังคม ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และนายจ้าง ต้องจ่ายสมทบเท่าไร

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *