สรุปประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 จ่ายสะสมเท่าไหร่

เปิดข้อสรุป ประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 งวด กุมภาพันธ์-มีนาคม 64

การจ่ายเงินสมบทประกันสังคม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 นายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าไหร่

ไขข้อสงสัยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 จากมาตรการเยียวยาโควิด ที่ได้มีการลงมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ออกมาหลายมาตรการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือนั่นก็คือ ผู้ประกันตน ที่ได้มีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และ นายจ้าง

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุด มีมติเห็นชอบที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563โดยเงินสมทบในเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ให้มีการจัดเก็บเงินสมทบ ตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3
  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 สูงสุดไม่เกิน 75 บาท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้ลดลงเหลือ 38 บาท

จากมาตรการดังกล่าว กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่ปัจจุบันมีจำนวน 12.9 ล้านคน ในขณะที่นายจ้างที่มีอยู่ในระบบจำนวน 4.85 แสนราย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้สำนักงานประกันสังคมได้มีการเร่งดำเนินการเพื่อใช้ประกาศให้เป็นกฎหมายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับรายละเอียดดังกล่าวสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ผู้ประกันตนมาตรา 33

  • ในเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน หรือสูงสุดไม่เกิน 75 บาท ทั้งนี้หากคำนวณจากเงินค่าจ้างของผู้ประกันตนจากเดิมที่ต้องทำการส่งเงินสมทบสูงสุด 3% หรือ 450 บาท หลังจากที่ลดอัตราเงินสมทบลงเหลือ 0.5% นั้นจะทำให้จำนวนเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 75 บาท

ผู้ประกันตนมาตรา 39 

  • ในเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 39 จะจ่ายเงินสมทยเข้ากองทุนประกันสังคม 38 บาท จากเดิมที่ต้องจ่าย 432 บาทต่อเดือน

นายจ้างในระบบประกันสังคม

  • สำหรับนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทางคณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ลดเงินสมทบนายจ้างเหลือไว้ที่ 3% ของค้าจ้างผู้ประกันตน ในขณะที่รัฐบาลยังคงส่งเงินสมทบในอัตราเดิมคือ 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *