ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะที่ 2

เปิดรายละเอียด ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ใครมีสิทธิ์บ้าง

คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติโครงการช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกร โดยมีอยู่ 2 โครงการที่ได้รับความสนใจจากทางพี่น้องเกษตรการเป็นจำนวนมากนั่นก็คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวในปีการผลิต 2563/64 และ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ระยะที่ 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 มีวงเงินรวม 10,045 ล้านบาท โดยจะเป็นการเพิ่มรายได้ และ สร้ามความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครอบคลุมเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.8 ล้านราย สำหรับพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 18 ล้านไร่

หลักเกณ์ของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2

  • ยางแผ่นดิบคุณภาพ ราคาดี 60 บาทต่อกิโลกรัม
  • น้ำยางสด DRC 100% ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม
  • ยางก้อนถ้วย DRC 50% ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม

กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่มีการประกันรายได้

  • ผลผลิตบางแห้ง DRC 100% จำนวนไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อเดือน
  • ผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50% จำนวนไม่เกิน 40 กิโลกรัม ต่อไร่ ต่อเดือน

ใครสามารถรับสิทธิ์ ประกันรายได้สวนยางบ้าง

  • เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
  • เป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป เปิดให้กรีดยางแล้ว
  • รายละไม่เกิน 25 ไร่
  • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ไปจนถึง เดือนกันยายน 2564 ประกันรายได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึง เดือนมีนาคม 2564
  • มีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของ 60% และ คนกรีดยาง 40%

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *