สมาคมธนาคารไทยหารือ ยกระดับแผน BCP รับมือ COVID-19

สมาคมธนาคารไทยได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

เมื่อไม่นานมานี้ สมาคมธนาคารไทยได้มีการประชุมหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ ธปท.นัดประชุมผ่าน Video Conference โดยมีตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ของไทยแต่ละธนาคาร รวมถึงตัวแทนของธนาคารต่างประเทศ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการวางแผนรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อลูกค้าของแต่ละธนาคาร โดยมีการเตรียมแผน Business Continuity Planning หรือ BCP ช่วยเหลือลูกค้าของธนาคาร โดยมติที่ประชุมธนาคารสมาชิกพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการทำธุรกิจ โดยลูกค้าที่ประสบปัญหาเหล่านี้สามารถติดต่อธนาคารได้โดยตรงทันที

โดยแผน BCP ( Business Continuity Planning) ที่เตรียมการไว้นั้น มีรายละเอียดคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

  • การให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ ของธนาคารต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การบริการทางการเงินไม่หยุดชะงักลง ในกรณีที่อาจเกิดผลกระทบจากโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • การเตรียมเงินสดในตู้ ATM ให้สามารถถอนเงินสดได้ยามฉุกเฉิน
  • ระบบการเงินออนไลน์ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถใช้งานการบริการทางการเงินได้ตลอดเวลา

ซึ่งตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยนั้น ได้ประกาศออกไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมา (อ่านเพิ่มเติม: มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ จากธนาคารต่างๆ ในช่วงวิกฤต COVID-19) เช่น

  • การให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ย โดยยังไม่ต้องผ่อนเงินต้น
  • การปรับลดการผ่อนชำระขั้นต่ำในแต่ละเดือนให้แก่ลูกหนี้
  • การใช้ให้สินเชื่อดอกเบี้ยแบบผ่อนปรน โดยมีการร่วมมือกับภาครัฐที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ล่าสุด มีการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้อัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงินไทยเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์การผันผวนที่สูงของตลาดพันธบัตรไทย ธปท.จึงได้มีการเข้าซื้อพันธบัตรภาครัฐ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  • โดยวันที่ 18 มีนาคม 2020 เข้าซื้อพันธบัตร 45,000 ล้านบาท
  • ทำให้ตั้งแต่ 13-19 มีนาคม 2020 มียอดการเข้าซื้อกว่า 100,000 ล้านบาท
  • โดยมีแผนลดวงเงินการประมูลพันธบัตร ธปท. และพร้อมเข้าซื้อพันธบัตรไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมให้ตลาดมีสภาพคล่องในการซื้อขายพันธบัตรอีกด้วย


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *