สมัครสอบ ก.พ. วันนี้ชิง 8 แสนที่นั่ง

รับสมัคร ก.พ. วัดความรู้ความสามารถ ภาค ก. 8 แสนที่นั่ง

วันนี้เป็นวันที่มีการสมัครสอบ ก.พ. เพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับภาค ก. เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้เว็บไซต์ล่มเป็นระยะๆ ทำให้เกิดกระแสบนโลกโซเชียลขึ้นเทรนด์เป็นทวีตร้อนๆอย่างปัญหาการสมัคร #กพ64

การสมัคร ก.พ. ผ่านอินเตอร์เน็ตที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์นั้นเป็นการรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ 24 ชั่วโมง ตามที่ประกาศสำนักงาน ก.พ. เริ่มการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ประจำปี 2564 สำหรับการกำหนดระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

ระดับวุฒิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสมัครสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com

รายละเอียดกำหนดการ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”

 • สมัครสอบระหว่างวันที่ 3 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • ชำระค่าธรรมเนียมสอบระหว่างวันที่ 3 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

ช่องทางการชำระเงินการสมัครสอบ ก.พ.

 • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
 • ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัคร ชำระเงินภายในเวลา 00.00-20.00 น.
 • ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินภายในเวลา 00.00-20.00 น.

รายละเอียดของการสมัครเพื่อสอบ ก.พ.

 1. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือต่ำกว่าได้
 2. การสมัครสอบจะเลือกได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษาและเลือกได้เพียง 1 ศูนย์สอบ
 3. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
 4. ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบในวันใดให้เป็นไปตามวัน, เวลา และ สถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *