มติต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 1 เดือน

จากที่ประชุม สมช. มีมติให้ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน วันนี้จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม ศบค.

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *