สปสช. ปรับระบบบัตรทอง

แก้ไขทุจริตบัตรทอง ผ่านการเบิกจ่ายแบบพิสูจน์ตัวตน

จากการตรวจสอบของการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทองในปี 2562 ประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบการทุจริต และการเบิกจ่ายที่ผิดปกติรวม 188 แห่งมีมูคค่าความเสียหายราวๆ 195 ล้านบาท กระทบผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในสิทธิราวๆ 2 ล้านคน ทางสปสช. ได้ออกมากล่าวว่า นอกจากจะต้องดำเนินการเอาผิดกับคนโกงแล้ว ยังจำเป็นจะต้องอุดรูรั่ว ไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำสอง

กลายเป็นประเด็ดร้อนขึ้นมาทันที เพราะว่ามีประชาชนที่ถือบัตรทองได้รับผลกระทบกับการทุจริตบัตรทองครั้งนี้ โดยจะมีการตรวจสอบผ่าน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าบริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเมตาบอลิก ที่จัดอยู่ในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค คลินิกชุมชน 48 แห่ง ที่ให้บริการสูงสุดในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2563 ในเดือนที่ผ่านมา สปสช. ได้มีการตรวจพบข้อมูลการเบิกจ่ายของคลินิกถึง 18 แห่ง และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเป็นการทุจริต มีการแจ้งความร้องทุกข์ และมีการเรียกค่าเสียหายเกิดขึ้น แถมยังมีประกาศยกเลิกสัญญาเป็นหน่วยบริการ ทำให้กระทบกับผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง ต้องหาหน่วยบริการสังกัดใหม่ประมาณ 2 แสนคน

เปิดรายงานการเบิกเงินบัตรทองผิดปกติ ทั้งหมด 188 แห่ง

เบิกเงินบัตรทองผิดปกติ รวมทั้งหมด 188 แห่งได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ทั้งหมด และทำการยกเลิกสัญญาแล้ว มูลค่าความเสียหาย 195 ล้านบาท กระทบประชาชนคนไทย 2 ล้านคน 

  • ล็อตแรก คลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ได้มีการแจ้งความ, เรียกเงินคืน และ ยกเลิกสัญญา กระทบประชาชน 2 แสนคน (จัดหาหน่วยบริหารใหม่แล้ว)
  • ล็อตสอง คลินิกชุมชนอบอุ่น, โรงพบาบาลเอกชน 64 แห่ง ได้มีการแจ้งความ, เรียกเงินคืน, ยกเลิกสัญญา กระทบประชาชน 8 แสนคน (อยู่ในช่วงดำเนินการดูแล)
  • ล็อตสาม คลิกนิกชุมชนอบอุ่น 160 แห่ง ได้มีการแจ้งความ และอยู่ระหว่างพิจารณาสัญญา กระทบประชาชน 9 แสนถึง 1 ล้านคน

รูปแบบในการเบิกจ่ายเท็จ หรือที่เรียกกันว่า “สวมสิทธิ์” โดยประชาชนไม่ได้เข้ารับการบริการจริง แต่นำชื่อมาเบิก ทำให้เกิดการตรวจสอบเฉพาะงบฯ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 1 รายการในพื้นที่กรุงเทพฯ ของปีงบประมาณ 2562

งบประเภทบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย

  1. ระดับประเทศเช่น ค่าวัคซีน, ค่าบริการให้เด็กที่มีผลการตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
  2. ดำเนินการในชุมชน รูปแบบร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น หรือ อปท โดยจะเน้นในกลุ่มเด็กปฐมวัย, ผู้สูงอาย และ กลุ่มเสี่ยวโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
  3. ปัญหาพื้นที่ระดับเขต ต่อจังหวัด ได้มีการตรวจสอบพอทุจริตของพื้นที่กรุงเทพฯ อยู่ในหมวดย่อยนี้จะมีการจัดสรรราวๆ 4-5 บาทต่อคนต่อปี
  4. บริการพื้นฐาน เช่นบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, ฝากครรภ์, ทันตกรรม
  5. จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ให้เป็นการบริหาารจัดการระดับเขต

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นใน กรุงเทพมหานคร ขณะนี้ยังไม่ต้องลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใหม่ โดยทาง สปสช. จะจัดให้ท่านได้รับสิทธิพิเศษ สามารถไปรับบริการได้ที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับ สปสช. ได้ทุกแห่ง จนกว่า สปสช. จะประกาศให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านสายด่วน สปสช. 1330

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *