สงกรานต์ปีนี้ ไม่หยุดเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์

วันสงกรานต์ของทุกๆปี เป็นวันที่คนไทยหลายๆคน วางแผนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ และ ต่างจังหวัด บางรายเลือกที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์ของทุกปี แต่ในปีนี้แตกต่างออกไป เนื่องจากสถานการณ์ในบ้านเราไม่ปกติ เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้นในประเทศ ทำให้ทางรัฐบาลไทย ได้ออกมาประกาศแจ้งเลื่อนการจัดวันสงกรานต์ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากปกติจะถูกจัดในวันที่ 13 เมษายน ไปจนถึง 15 เมษายน ของทุกๆปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ป้องกัน และ หลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่กำลังระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ทำให้วันที่ 13-15 เมษายน ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของทุกๆปี เป็นวันทำงานปกติ

การประกาศครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใหม่ ซึ่งล่าสุด มีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 177 ราย เป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยปกแล้ว คนไทยจะเดินทางกลับบ้าน ซึ่งการเดินทางกลับบ้าน อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าวได้รวดเร็วกว่าที่คิด ในขณะที่มาตรการเลื่อนสงกรานต์ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ใช้รับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ถึงแม้ประเทศไทยในตอนนี้ จะมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในตอนนี้การแพร่ระบาดในประไทยยังคงอยู่ในระยะที่ 2 และ ยังไม่มีการประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 แต่ก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตราการการป้องกันอย่างเข้มข้น เพื่อที่จะใช้หยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โดยทางรัฐบาลได้มีมาตราการออกมาตามลิสด้านล่าง

  • งดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมชุนจำนวนมาก
  • ปิดสถานที่ที่มีความเสียงสูง เช่น สถานบันเทิง, สนามกีฬา และ สถานศึกษา
  • ยกระดับการคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มข้น
  • ยกเลิก Visa on Arrival (VOA) ชั่วคราว ใน 18 ประเทศ กับ 1 เขตเศรษฐกิจ
  • ยกเว้นการตรวจลงตรา หรือ Free Visa ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ประเทศเกาหลีใต้, ฮ่องกง และ อิตาลี
  • พิจารณาเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 13-15 เมษายน ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณืจะคลี่คลาย
  • พิจารณามาตราการเยียวยาประชาชน ที่ออกตั๋วเดินทางกลัวภูมิลำเนา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *