ถกเรื่องนักธุรกิจต่างชาติเข้าไทยวันนี้

ศบศ. มีประชุมวันนี้เกี่ยวกับเรื่องนักธรุกิจต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย วันนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *