เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทย

ศบค. เตรียมพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศไทย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคท่องเที่ยวในประเทศ จะเริ่มจากจำนวนน้อยไปถึงมาก หากไม่ทำผู้ประกอบการอาจอยู่ไม่รอด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *