โหลดแอปหมอชนะ ไม่มีหากติดโควิดมีความผิด

ประกาศจากทาง ศบค. ไม่มีแอปหมอชนะ หากพบติดเชื้อ อาจมีความคิดตามกำหนด

ประกาศจากทางศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยคำแถลงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวัน ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 305 ราย มียอดผู้ป่วยสะสม 9,636 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 67 ราย มีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 4,521 ราย

จากการประกาศ มีผู้ติดเชื้อใหม่ 305 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 193 ราย และการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 109 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศ 3 ราย นอกจากจะมีการรายงานเกี่ยวกับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 แล้วทาง ศบค. ยังมีการแจ้งออกมาอีกด้วยเกี่ยวกับ การโหลดแอป หมอชนะ ถ้าหากตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ไม่มีแอปหมอชนะ อาจจะมีความผิดตามข้อกำหนด ข้อกำหนดฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 17) ได้ออกมาตรการในการควบคุมโควิด-19 กำหนดให้ต้องทำการโหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” ไว้ในโทรศัทพ์มือถือของประชาชน และถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลนั้นมีการติดเชื้อ แต่ไม่มีแอปพลิเคชั่น หมอชนะอยู่ในโทรศัพท์มือถือ อาจจะมีความผิดตามโทษที่ได้กำหนดไว้ “มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 4 หมื่นบาท”

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *