เตรียมผ่อนปรนระยะที่ 5

ศบค เตรียมออกมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 มีหลายกิจการ ที่อาจจะกลับมาเปิดให้บริการได้ ภายในเงื่อนไขของ ศบค.

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *