แบ่งโซนล็อกดาวน์ ตามพื้นที่เสี่ยง

ศบค. มีมติแบ่งโซนพื้นที่ความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำ เพื่อใช้มาตรการควบคุมโรค 30 จังหวัด

วันนี้ที่ประชุม ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มีมติแบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำแบ่งออกตามพื้นที่ ได้แก่พื้นที่สีแดง, พื้นที่สีส้ม, พื้นที่สีเหลือ และ พื้นที่สีเขียว การแบ่งโซนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมโรคทั้ง 30 จังหวัด

แบ่งโซนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงไปเสี่ยงต่ำ

  • พื้นที่สีแดง (1 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
  • พื้นที่สีส้ม (4 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดนครปฐม
  • พื้นที่สีเหลือง (25 จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดอยุธยา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดกระบี่, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสุราษฏ์ธานี, จังหวัดประจวบ, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอ่างทอง
  • พื้นที่สีเขียว ได้แก่จังหวัด ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

การจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่ 2564 และการจัดกิจกรรมวันเด็ก จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • พื้นที่สีแดง ให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด ยกเว้นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
  • พื้นที่สีส้ม งดจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะคนคุ้นเคย หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์
  • พื้นที่สีเหลือง และ พื้นที่สีเขียว สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ โดยมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ มีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ กรุงเทพมหานครได้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *