ศคบ. เปิดให้ 2 กลุ่มชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้าไทยได้

กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเข้าประเทศไทย และเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทย

 • วันนี้ (24 มิถุนายน) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือ ศบค.ที่มีการประชุม ศบค. ชุดเล็ก เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขและการผ่อนคลายการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยของชาวต่างชาติ โดยเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
  1. กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine
  2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้มาตรการคุมไว้สังเกต

เงื่อนไขการผ่อนคลายการเดินทางเข้าไทยเบื้องต้นมีดังนี้

 1. กลุ่มเป้าหมายที่ตอบรับมาตรการ State Quarantine
  • นักธุรกิจและนักลงทุน 700 คน กลุ่มนี้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อตอบรับ State Quarantine

  • แรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญ 15,400 คน*

  • คนต่างด้าว กรณีเป็นครอบครัวของคนไทย หรือมีที่อยู่ในประเทศไทย 2,000 คน*

  • ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 2,000 คน*

  • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism) 30,000 คน ดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หรือเมื่อพร้อม
   เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย และต้องเข้ามาตรการ Safety Tour


 2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้มาตรการคุมไว้สังเกต
  • นักธุรกิจ/นักลงทุน ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพียงระยะเวลาสั้นๆ และเป็นแขกของรัฐบาล/ราชการ*
   กลุ่มนี้เมื่อเดินทางเข้าไทยต้องผ่านการตรวจว่าปลอดโควิด-19 จากประเทศต้นทาง เมื่อถึงไทยจะมีทีมแพทย์คอยติดตามเพื่อใช้มาตรการคุมไว้เพื่อสังเกต


  • นักท่องเที่ยวผู้เดินทางตามโครงการ Travel Bubble (อ่านเพิ่มเติม Travel Bubble คืออะไร จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือไม่)

*หมายเหตุ: กลุ่มที่สามารถดำเนินการได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยเดินทางเข้ามาต้องเข้าศูนย์กักตัว State Quarantine

 • แรงงานฝีมือ/ผู้เชี่ยวชาญ คนต่างด้าว กรณีเป็นครอบครัวของคนไทย หรือมีที่อยู่ในประเทศไทย ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
 • นักธุรกิจ/นักลงทุน ที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพียงระยะเวลาสั้นๆ และเป็นแขกของรัฐบาล/ราชการ


  ข้อมูลข่าวจาก: the standard.

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *