ปิดวิธีเช็กสถานะโครงการประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ระยะ 2

เปิดวิธีตรวจสอบสถานะ ประกันรายได้ยางพาราขั้นตอนง่ายๆ

ตรวจสอบสถานะ เงินประกันรายได้ยางพาราของเกษตรกร ซึ่งมีกำหนดการโอนเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยางที่ได้มีการลงทะเบียนประกันรายได้ ในระยะที่ 2 นี้ หลังมีการประกาศเงินโอนเข้างวดแรกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นี้ สามารถตรวจสอบสถานะง่ายๆได้ใน 4 ขั้นตอน

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบของโครงการประกันรายได้ ชาวสวนยาง ในระยะที่ 2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโควิด-19 โดยมีการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนและทำการแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับทาง การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับสวนยางที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดให้กรีดยางแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลาในการประกันรายได้ 6 เดือน เริ่มตั้แต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564 การแบ่งจ่ายจะถูกแบ่งออกเป้น 6 งวด เริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องชาวสวนยางที่ทำการลงทะเบียนงวดแรกในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

4 ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะ เงินประกันรายได้ยางพารา

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th
  2. ทำการกรอกรายละเอียดโครงการ หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่ปุ่ม ตรวจสอบ ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  4. คลิกที่ตรวจสอบข้อมูล

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *