มาตรการเราไปเที่ยวกัน

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย จากทางรัฐบาล แจกเงิน และ ส่วนลดให้กับคนไทยได้ไปเที่ยวในประเทศ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *