รัฐสนับสนุน รัฐจะสนับสนุนค่าเดินทางคนละไม่เกิน 2,000 บาท

อสม. หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก็ให้เข้าไปเลือกรับสิทธิ์ในแพ็คเกจที่ 1 คือ แพ็คเกจ “กำลังใจ” โดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวจำนวน 1.2 ล้านคน ให้เดินทางท่องเที่ยวฟรี

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *