โอนเงิน อุดหนุนบุตร กรกฎาคม 2563

เช็คด่วน เงินอุดหนุนบัตร พร้อมโอน 600 บาท เดือนกรกฎาคม 2563

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานเกี่ยวกับ การโอนเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ซึ่งจะมีการโอน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 การรายงานนี้เป็นไปตามกรมบัญชีกลางที่เคยได้ออกมารายงานก่อนหน้านี้ ตามปฎิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ไปจนถึง กันยายน 2563 สำหรับกำหนดการดำเนินการโอน สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 • กรกฎาคม 2563 โอนเงินวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • สิงหาคม 2563 โอนเงินวันที่ 10 สิงหาคม 2563
 • กันยายน 2563 โอนเงินวันที่ 10 กันยายน 2563

โครงการแจกเงินอุดหนุนบัตรแรกเกิด มีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เริ่มต้นจากกระทรวงการพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของการให้เงินอุดหนุนบุตรนั้น เป็นไปเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในครอบครัวที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะมีการมอบให้กับเด็กแรกเกิด ไปจนถึงเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ รายละ 600 บาท ต่อเดือน โดยผู้ที่ลงทะเบียน เพื่อขอเข้าโครงการจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขด้านล่าง

 • คุณสมบัติเด็กแรกเกิด ต้องเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย มีพ่อ และ แม่ ที่เป็นสัญชาติไทย หรือ พ่อ หรือ แม่ ที่มีสัญชาติไทย และ ต้องเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย และ ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ของหน่วยงานรัฐบาล หรือ เอกชน
 • คุณสมบัติผู้ปกครอง ต้องมีสัญชาติไทย และ เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย ที่สำคัญที่สุดคือ ครัวเรือนมีรายได้น้อย โดยมีเงื่อนไขว่า สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

พ่อ และ แม่ จะต้องทำการลงทะเบียนในพื้นที่ที่ เด็กเกิด และ ผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง หากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่างๆ หากอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา ขณะที่ส่วนภูมิภาค หรือ ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารเทศบาล หรือ ตำบล

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 1. แสกน QR Code
 2. หรือ คลิกที่ลิงก์ csgcheck.dcy.go.th

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์

 1. ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ที่ลงทะเบียน
 2. ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 4. กดค้นหาข้อมูล

หากมีข้อสงสัย อยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-651-6534 หรือ 02-651-6902

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *