ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน

มาตรการเร่งด่วนจากทางรัฐบาล ที่เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5,000 บาท ซึ่งตอนแรก มาตรการนี้จะแจกเงินประชาชน 5,000 บาท รวม 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท แต่ล่าสุดได้มีการขยายระยะเวลาการรับเงิน จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน เดือนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นอกจากจะเป็นเว็บที่ใช้ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท แล้วล่าสุดทางเว็บไซต์ ได้เปิดเมนูใหม่เป็นเมนูที่ใช้ “ตรวจสอบสถานะ” สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิลงทะเบียน เพื่อเข้าไปตรวจสอบขั้นตอนสำหรับการจ่ายเงิน เยียวยาในรายชื่อของตัวเองว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว โดยผู้ที่ลงทะเบียน สามารถกดเมนู ตรวจสอบสถานะ สามารถเข้าไปจากทางหน้าเว็บไซต์ หรือ ผ่านทางมือถือก็ได้ จากนั้นให้กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ใช้ลงทะเบียน รวมไปถึง วัน เดือน ปีเกิด ด้วยหลังจากที่ระบบทำการตรวจสอบแล้ว ระบบจะแจ้งผลว่าในขณะนี้ ขั้นตอนในการจ่ายเงินเยียวยา ได้ถูกดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว

สำหรับประชาชนคนไทย คนไหนที่มีข้อสงสัย หรือ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์ ที่สำนักงานเศรษรฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020

สอบถามวิธีการลงทะเบียน สถานะการโอนเงิน 

กรุงไทย Contact Center โทร. 02-111-1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *