ขั้นตอนขอรับเงินกรณีว่างงาน หรือ กักตัวจากโควิด

อัพเดทขั้นตอน ขอรับเงินกรณีว่างงาน หรือ ถูกกักตัวจากการระบาดของโควิด-19

ประกันสังคมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีว่างงานรวมไปถึงต้องกักตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทางประกันสังคมแจ้งว่าจะช่วยเหลือด้วยการจ่ายเงินให้ 50% สำหรับขั้นตอนในการขอนั้นง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

จากการอัพเดทสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันตอนนี้ ประเทศไทยของเราตกอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาระลอก 2 ไปเป็นที่เรียบร้อย สถานการณ์ระลอก 2 นี้ดูเหมือนว่ามันจะเลวร้ายกว่ารอบแรกอย่างมาก เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศพุ่งสูงแบบก้าวกระโดด ทำให้ภาครัฐ และ ภาคเอกชนออกมาใช้มาตรการคุมเข้มอีกครั้ง ในส่วนของภาคเอกชนปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่ให้พนักงาน Work From Home หรือ การทำงานที่บ้านไปเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากต้องช่วยเหลือในการลดความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับการติดเชื้อภายในประเทศ สำหรับมาตรการของรัฐบาล มีหลายมาตรการเนื่องจากการแพร่ระบาดดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงาน และลูกจ้าง ทำให้ถูกสั่งพักงาน หรือ หยุดงานเนื่องจากต้องทำการกักตัวนวมไปถึงหลายๆสถานที่ ต้องถูกปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด

จากการตรวจสอบจากทางกรมแรงงาน ได้มีการรายงานออกมาว่า แรงงาน หรือ ลูกจ้าง มีสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างรายวัน โดยจะได้รับค่าตอบแทนตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวัง รวมไปถึงคำสั่งให้ปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยได้รับรวมกันไม่เกิน 90 วัน สำหรับคำว่า “เหตุสุดวิสัย” ที่ทำให้มีการจ่ายเงินทดแทนได้นั้น หมายถึง ภัยที่เกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ซึ่งมีผลกระทบตาอสาธารณชนถึงขนาดที่ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้

รายละเอียดการขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคม

สามารถดำเนินการขอรับเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ลูกจ้าง

  • สำหรับลูกค้าสามารถเข้าไปกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน หรือ สปส. 2-01/7 (ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main)
  • เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้นำส่งไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ และ เลขบัญชีธนาคาร

นายจ้าง มีหน้าที่ยื่นดำเนินการขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-Service

  • บันทึกข้อมูลเข้าในระบบ e-Service ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th โดยจะต้องทำการบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามแบบ สปส. 2-01/7 รวมไปถึงหนังสือรับรองการหยุดงานในกรณีราชการสั่งปิด หรือ กักตัว
  • ทำการรวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01/7 ของลูกจ้าง ที่ทำการบันทึกในระบบ e-Service ลงบนเว็บไซต์ sso.go.th นำส่งทาง ไปรษณี ตอบรับไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการบันทึกเสร็จ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *