การใส่ UTM tracking ในหน้า Product Link ของแคมเปญ KONVY

เนื่องจากข้อกำหนดของ KONVY ที่จะต้องมี UTM tracking ต่อท้าย URL หากไม่ทำการใส่ UTM tracking ต่อท้าย URL จะไม่ได้รับค่า Commission แม้จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง ผ่านทางลิ้งค์ดังกล่าว เพราะฉะนั้นก่อนทำการ GET CODE ในหน้า Product Link ต้องมีการใส่ UTM tracking โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

ก่อนจะนำ URL ของ Landing page ไปใส่ใน “Landing page URL” ที่หน้าการ get code ชนิด Porduct Link จะต้องมีการใส่โค้ด &cps=accesstrade หรือ?cps=accesstrade ก่อน ซึงหน้า URL ของหน้า Landing page ของ KONVY จะมี 2 แบบคือ แบบที่มี ? ต่อท้าย และแบบที่ไม่มี ? ต่อท้าย ดังนี้

1.) กรณีที่ลิ้งค์มีเครื่องหมาย ?อยู่แล้วภายในลิ้งค์ URL ให้ใส่ &cps=accesstrade ต่อท้ายลงไป
ตัวอย่าง : URL ที่ของ KONVY แบบนี้ http://www.konvy.com/team.php?id=3978
ให้ใส่   &cps=accesstrade ต่อท้ายลงไปคือ http://www.konvy.com/team.php?id=3978&cps=accesstrade

2.) กรณีที่ลิ้งค์ไม่มีเครื่องหมาย ?อยู่ภายในลิ้งค์ URL ให้ใส่ ?cps=accesstade ต่อท้ายลงไป
ตัวอย่าง : URL ที่ของ KONVY แบบนี้ http://www.konvy.com/mall/brand.php
ให้ใส่  ?cps=accesstrade  ต่อท้ายลงไปคือ  http://www.konvy.com/mall/brand.php?cps=accesstade

หมายเหตุ

  • โดยการเติม UTM tracking นี้ให้เติมเฉพาะในส่วนของLanding page URL   สำหรับในส่วน ภาพ URL ไม่จำเป็นต้องใส่โค้ดเพิ่มเติมใดๆ
  • ส่วนการ Get link ชนิด  Banner และ Data Feed  ทาง AccessTrade ได้ทำการเติม UTM tracking ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : support@accesstrade.in.th

ร่วมถาม ตอบ ทุกข้อสงสัยผ่าน Line Official Account

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *