ตัวเลขนักท่องเที่ยวหายทำให้รายได้ท่องเที่ยวหด

รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติหาย 1.5 ล้านล้านบาท วิกฤตภาคท่องเที่ยวในประเทศไทยเรา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *