เช็ควันหยุดยาวปลายปี 2563

วันหยุดพิเศษสำหรับลูกจ้าง ตามมติครม. เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ

ประกาศจากทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มีการขอความร่วมมือนายจ้างรวมไปถึงสถานประกอบกิจการ ให้มีการกำหนดวันหยุดให้กับลูกจ้างในวันที่ 19 และ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 11 ธันวาคม 2563นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบเป็นกรณีพิเศษ สำหรับเป้าหมายของการให้เป็นวันหยุดพิเศษปลายปี 2563 ครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเอง

ทางด้านอธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. ได้มีการออกมาเปิดเผยตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ทำหนดให้วันที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งจากเดิมคืนวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เลื่อนมาเป็นวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะทำให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องถึง 4 วันด้วยกัน ตั้งแต่วันที่  19 ไปจนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 และ วันที่ 10 ไปจนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเทึ่ยวภายในประเทศไทยของเรานั่นเอง เนื่องจากประเทศไทยของเรา ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก

ทางด้านกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน จึงได้ขอความร่วมมือ สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันที่ 19 และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ หรือจัดให้เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่อง และเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษบกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเรา ตอบรับกับมาตรการของคณะรัฐมนตรี ที่มีออกมาก่อนหน้านี้ อย่างมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานยังได้กล่าวอีกด้วยว่า นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดังกล่าวให้กับลูกจ้างด้วย หากนายจ้าง หรือ ลูกจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางสำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัด สำหรับคนกรุงเทพฯ สามารถติดต่อสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครทั้ง 10 พื้นที่ หรือติดต่อที่สายด่วน 1506 กด 3

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *