วัคซีนโควิด-19 เตรียมทดลองในคน ตุลาคมนี้!

ทีมวิจัย เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สองในลิง

 • ถือเป็นข่าวดีในรอบหลายเดือน ที่ทีมวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ในลิง หลังเข็มแรกสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่มีผลข้างเคียง ซึ่งได้มีการร่วมแถลงข่าวผ่านการประชุม Video Conference ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับความคืบหน้าการทดสอบวัคซีนโควิด-19 โดยจะมีการติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบรายละเอียดของการทดสอบ เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นต่อไป

วัคซีนโควิด-19

 • 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการทดลองวัคซีนโควิด-19 ด้วยการใช้สารพันธุกรรมของเชื้อ “ชนิด mRNA” ในลิงเป็นเข็มแรก ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ พบผลการทดลองดังนี้
  • ลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง
  • ไม่มีผลข้างเคียงจากวัคซีน
  • การเจาะเลือดของลิงมาทำการทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกัน (antibody) พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ

 • จากนั้นจะมีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเป็นเข็มที่ 2 เมื่อวานนี้ (วันที่ 22 มิถุนายน 2563) แล้วจะทำการเจาะเลือดมาตรวจเป็นระยะ ซึ่งคาดว่าจะมีการสร้างระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่ก่อให้เกิดไวรัสโควิด-19 มีระดับที่เพิ่มขึ้นในอีกประมาณ 2 สัปดาห์นับจากนี้

 • ในส่วนของการฉีดเข็มที่ 2 ต่อไปในเดือนกรกฎาคม 2563

 • ตามแผนงานของการวิจัย เมื่อวิเคราะห์ประเมินผลการทดสอบในลิงทั้งในด้านผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและด้านความปลอดภัยเสร็จสิ้น ก็จะเข้าสู่การทดลองวัคซีนในมนุษย์ต่อไป หากเป็นไปตามแผนงานวิจัยที่คาดไว้จะทำการทดสอบในมนุษย์ได้ราวๆเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563

 • โดย วช. ได้ตกลงให้ทุนวิจัยเพิ่มเติม ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถเริ่มสั่งผลิตวัคซีน เพื่อให้พร้อมสำหรับทำการทดสอบในมนุษย์ไว้ด้วย ในขณะนี้ทางรัฐบาลแถลงว่ายังได้มีการเจรจาหารือกับต่างประเทศในการร่วมวิจัยต่อไป


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *