วัคซีนโควิด-19 เตรียมเจาะเลือดทดลองในกลุ่มต่างประเทศ

วัคซีนโควิด-19 ในไทย

  • จากข่าวของทีมนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่มีการรายงานว่าจะได้มีการทดสอบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ชนิด mRNA ในลิง หลังจากที่การทดลองในหนูทดลองประสบความสำเร็จมาในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 (อ่านเพิ่มเติม: ข่าวดี ผลทดลองวัคซีนโควิด-19 สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แล้ว)

  • โดยเมื่อวานนี้ (21 กรกฎาคม 2563) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการออกแถลงต่อสื่อมวลชนว่า วัคซีนโควิด-19 ของทีมนักวิจัยและนักวิทย์ฯ ไทยได้ผ่านการทดลองในลิงแล้ว เตรียมทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในต่างประเทศ

ความคืบหน้าของการผลิตวัคซีน COVID-19 ของไทย

  • วัคซีนโควิด-19 ของไทยยังอยู่ในขั้นตอนการผลิต และเริ่มทดสอบใช้ตามขั้นตอน โดยจะข้ามขั้นตอนไม่ได้ เพราะมีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย

  • โดยตอนนี้ผ่านขั้นตอนทดลองในลิงแล้ว ซึ่งประมาณเดือนตุลาคม 2563 ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องมาดูกรรมวิธีการผลิต รวมถึงสูตรการผลิต และหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต

  • โดยหลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยก็จะเริ่มทดลองในคน แต่ในประเทศไทยมีคนป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่เพียงพอต่อการทดลอง เพราะการใช้วัคซีนต้องไปฉีดให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด

  • แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องมีการทำความตกลงร่วมกับต่างประเทศ เพื่อขอเข้าไปทดลองใช้วัคซีน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับสถานบันวิจัยวัคซีน โดยทางกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนทุกมิติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *