สั่งปิดจังหวัดสมุครสาคร ห้ามต่างด้าวเข้าออก

สั่ง Lockdown จังหวัดสมุทรสาคร ห้ามให้คนต่างด้าวเข้าออกจังหวัดโดยเด็ดขาด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *