สั่งปิดจังหวัดสมุครสาคร ห้ามต่างด้าวเข้าออก

ผู้ว่าการจังหวัดสมุครสาคร สั่งห้ามคนต่างด้าวเข้าออก เขตจังหวัด

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการแถลงข่าวในกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมาได้มีการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองจนกระทั้งตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากกว่า 500 รายในจังหวัดสมุทรสาคร จากการคัดกรองที่ตลาดกลางกุ้ง และยังได้มีการตรวจพบที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่ง นับรวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นในจังหวัดทั้งหมด 548 ราย

ล่าสุดได้มีการออกคำสั่งห้ามคนงานต่างด้าวเดินทางเข้า-ออก เขตจังหวัดโดยสิ้นเชิง ส่วนประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้งดเดินทางออกนอกจังหวัด เพราะว่าเป็ฯพื้นที่ควบคุมพิเศษ มีผลนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

ออกข้อกำหนดพื้นควบคุมโรคเด็ดขาด

  • ปิดตลาดกลางกุ้ง
  • หอพักศรีเมือง

สถานที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด สำหรับพื้นที่ทั่วไปกำหนดปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม เวลา 22.00-05.00 ห้ามออกจากเคหะสถาน และขอให้ปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จากการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยความร่วมมือของประชาชน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นการระบาดในพื้นที่ที่จำกัด และไม่มีผู้ป่วยรุนแรง ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีชุมชนต่างชาติที่อยู่รอบๆ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร แถมยังมีการพักอาศัยที่ค่อนข้างแออัด ดแต่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการเดินอาการป่วยรุนแรง เพราะว่าเป็นวัยทำงานและมีสุขภาพที่แข็งแรง

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค จังหวัดสมุครสาคร

  • กระทรวงสาธารสุขจะดำเนินการตรวจเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำเข้าสู่การดูแลเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และให้การรักษาต่อไป
  • กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรก ทั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จกระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยทำให้สามารถสนับสนุนการเก็บตัวอย่าง ล่าสุดตรวจหาเชื้อแล้ว 2,700 รายได้อย่างรวดเร็ว
  • ขอความร่วมมือประชาชน ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่ถูกตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น ตลาดกลางกุ้ง และ ที่พักบริเวณรอบๆ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่ฝ่ายปกครองออกมากำหนดอย่างเคร่งครัด
  • ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่พักอาศัยอยู่นอกพื้นที่ดังกล่าว ขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกจังหวัด สมุทรสาคร
  • ประชาชนต่างจังหวัดที่เคยมาติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุครสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการ ไข้, ไอ, เจ็บคอ, น้ำมูก, จมูกไม่ได้กลิ่น และ ลิ้นไม่ได้รับรส โดยสวมหน้ากากตลาดเวลา และให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น และไม่ควรเดินทางไปยังในที่ชุมชนและ ใช้รถโดยสารสาธารณะ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *