รอลุ้นกำหนดเกณฑ์เยียวยา เราชนะ จากครม. วันนี้

ประชุมครม. วันนี้ อนุมัติ 2.1 แสนล้านเงินเยียวยาผ่านมาตรการ เราชนะ จ่ายคนละ 7,000 บาท

วันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่าการประชุม คณะรัฐมนตรีวันนี้ ทางกระทรวงการคลังจะมีการเสนอมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2564 ผ่านโครงการที่ใช้ชื่อว่า “เราชนะ” สำหรับรายละเอียดสำหรับโครงการแจกเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน 7,000 บาทนั้น จะมีรายละเอียดที่จะชี้แจงในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้

จากการตรวจสอบล่าสุด ยังไม่ได้มีการบอกว่า นอกจากมาตรการ เราชนะแล้ว จะมีมาตรการหรือเงินเยียวยาอื่นๆอีกหรือไม่ ทั้งนี้ต้องรอดูสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อน เพราะว่าตอนนี้มีความไม่แน่นอนสูงมาก ต้องประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันทางรัฐบาลมองว่าเริ่มคลี่คลาย แลมีการคาดการณ์ออกมาว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น และสามารถควบคุมการระบาดของโรคไว้ได้ภายใน 2 เดือนซึ่งจะต้องรอดูอัตราการแพร่เชื้อของผู้ป่วยในประเทศ ซึ่งภายใน 1 คนที่ติดเชื้อ ช่วงแรกจะสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ 7 คน ปัจจุบันเหลือ 0.37 คือ ผู้ติดเชื้อ 1 คนสามารถแพร่เชื้อไปได้ไม่ถึง 1 คน สถานการณ์นี้ทำให้มองเห็นว่า ประชาชนร่วมมือป้องกันกันมากขึ้น ทำให้การติดเชื้อภายในประเทศลดลง

ทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ได้ออกมากล่าวเกี่ยวกับมาตรการ เราชนะว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาอีก 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับแรงงานที่อยู่นอกระบบ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, เกษตรกรม และผู้ที่ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่รัฐบาลกำหนด คาดว่าจะมีผู้ที่เข้าเกณฑ์จำนวน 31 ล้านคน และจะมีการใช้งบประมาณจำนวน 2.1 แสนล้านบาท ซึ่งจำนวน 31 ล้านคน นั้นเป็นจำนวนที่คาดการณ์แต่ถ้ามีมากกว่านั้น หรือ เข้าเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด ทางรัฐบาลก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเยียวยา

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ เกษตรกร หากเป็นผู้ที่มีรายได้สูง ทางรัฐบาลก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไข เพราะว่าบางรายแม้ประกอบอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง ฉะนั้นต้องกันส่วนนี้ออกไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือนร้อนจริงๆ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดระลอก 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีจำนวนเงินฝากที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินเยียวยานั้น ทางด้านกระทรวงการคลัง กำหนดไว้ระดับหนึ่งแล้ว แต่ต้องรอให้ทางคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน ซึ่งในที่ประชุมอาจจะมีความคิดที่แตกต่างออกไป ทั้งนี้หลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ลงมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวแล้วจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับเงินเยียวยาผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

ในส่วนของประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลของทางกระทรวงการคลังอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับเงินเยียวยาในรอบที่แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ถือบัตรคนจน ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องเข้าไปทำการลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความยุ่งยากของประชาชนหากทางกระทรวงการคลังคัดกรองผู้ที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะรีบดำเนินการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ทันที สำหรับงบประมาณในการใช้จ่ายสำหรับโครงการ เราชนะ รอบนี้จะนำมาจาก พ.ร.บ. กู้เงินจำนวน 1 ล้านล้านบาท ในขณะนี้ ยังมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 4.7 แสนล้านบาท ถ้าใช้งบประมาณเยียวยา เราชนะไปแล้ว จำนวน 2.1 แสนล้านบาท จะเหลืองบสำหรับการดูแลโควิด-19 อีกจำนวน 2.5-2.6 แสนล้านบาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *