ต่ออายุประกันสังคมเหลือ 1% นาน 3 เดือน

รอลุ้นชงครม. ลดเงินส่งประกันสังคมเหลือ 1% นาน 3 เดือน

ประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการเสนอทางกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาลดเงินสมทบประกันสังคม ให้เหลือเพียง 1% ในอีก 3 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเดิมที การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม โดยปกติแล้วจะต้องจ่ายอยู่ที่ 5% แต่หลังจากที่ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบ ให้มีการปรับลดเงินสมทบ ประกันสังคมจากเดิม 5% ให้เหลือเพียง 2% จากสถานการณ์โควิด ทั้งในส่วนของนายจ้าง และ ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ ปรับลดเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 39

เป้าหมายหลักของการปรับลดครั้งนี้ก็เพื่อ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกันตนเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งทางกระทรวงแรงงานคาดการณ์เอาไว้ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะสวามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบได้มากกว่า 24,000 ล้านบาท จากการกรณีที่มีการลดหย่อนการจ่ายเงินประกันสังคมของนายจ้าง และ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 โดยให้มีการลดการจ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ให้เหลือ 2% คิดเป็นตัวเงินอยู่ที่ 300 บาท สำหรับมาตรา 39 ลดเหลือ 96 บาทต่อเดือน ซึ่งในงวดสุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั่นเอง

ล่าสุดวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีการรายงานออกมา หลังจากที่ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน สภาอุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่มีการหารือกันในที่ประชุม แจ้งว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจในประเทศไทยของเรานั้นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ดีมาก ซึ่งทางนายจ้างส่วนใหญ่อยู่ในภาวะที่อ่อนแอ ทั้งนี้ทางรัฐบาลจำเป็นจะต้องมีการรักษาระดับการจ้างงานเอาไว้

จากการประชุมดังกล่าว จึงมีการเสนอให้มีการลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ของนายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ให้เหลือเพียง 1% รวมระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ถ้าเป็นไปได้จะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุด ของผู้ประกันตนตกงาน ตอนนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 7 แสน 9 หมื่น คน และมีแนวโน้นของผู้ประกันตนที่จะตกงานเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.5 ล้านคน จากกรณีที่มีผู้ถูกสั่งพักงานชั่วคราว อาจจะถูกให้ออกในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือนายจ้าง เพราะว่านายจ้างอยู่ไม่ได้ ลูกจ้างก็ไม่สามารถได้รับการจ้างงานเช่นเดียวกัน

ทางด้านรองประธารสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้า และ อุตสาหกรรมไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีการเสนอทางกระทรวงแรงงานในการต่ออายุมาตรการลดหย่อนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละ 2% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ซึ่งได้สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้ต่อไปอีก 6 เดือนซึ่งถ้าหากผ่านจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 256 และ ถ้าสามารถลดหย่อนได้มากกว่านี้ก็จะเป็นเรื่องดี

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *