ลดค่าไฟ ต้นปี 2564

คนไทยมีเฮ มีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (เอฟที) ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2564 เหลือ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *