ลดค่าไฟ ต้นปี 2564

ต้นปี 2564 ลดค่าไฟฟ้า เหลือหน่วยละ 3.61 บาท เท่านั้น

ประกาศจากทางคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน ได้มีการออกมาเตรียมปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผัดแปร หรือ Float Time (FT) ซึ่งมีความหมายว่าการลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างเช่น ราคาเชื้อเพลิง, อัตราเบงินเฟ้อ, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ ในช่วงเวลาต่างๆ ที่ใช้ในกรอกการคำนวณ

การปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ FT จากการประกาศ จะปรับลดทั้งหมด 4 เดือนนับตั้งแต่เดือน มกราคา ไปจนถึงเดือน เมษายน 2564 ทำให้คนไทยจ่ายค่าไฟที่ถูกลง เหลือหน่วยละ 3.61 บาท เท่านั้น จากการลงมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผัดแปร จากทางด้านคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งมีมติเห็นชอบตั้งแต่เดือน มกราคม ไปจนถึงเดือน เมษายน 2564 เหลือ 15.32 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากการเรียกเก็บงวดก่อนเดือนกันยายน ถึงเดือน ธันวาคม 2563 ที่ 12.43 สตางค์ต่อหน่วย

การประกาศลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรดังกล่าว จะทำให้ค่าไฟฟ้าในเดือนที่ประกาศลดค่า FT ถูกลงอีก 2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรืออยู่ที่ 3.61 บาทต่อหน่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้บริหารจัดการ และทำการตรึงค่าเอฟที เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านค่าครองชีพ มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาของก๊าซธรรมชาติ จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาก๊าซธนรรมชาติของตลาดโลกที่สูงขึ้น ด้วยการบริหารจัดการ การนำเข้า LNG Spot ที่มีราคาถูกกว่าราคาก๊าซธรรมชาติ ที่สูงขึ้นทำให้สามารถทดแทนก๊าซในอ่าวได้บางส่วน ทำให้ราคา Pool Gas มีราคาที่ถูกลง ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซในประเทศไทย มีราคาที่ถูกลงกว่าที่ได้มีการประมาณการณ์ออกมาก่อนหน้านี้

ทางด้าน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยังได้คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ราคาเชื้อเพลิงที่แนวโน้มสูงขึ้น บวกกับสภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังไม่แน่นอน และยังไม่ฟื้นตัวในระยะสั้นแน่นอน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมไปถึงศักยภาพในการตรึงเอฟทีตลอดทั้งปี 2564 ทำให้มีมติเรียกเก็บค่า FT ต่ำลง ในเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *