ลงมติเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกร

นบข. ลงมติเห็นชาว 3 โครงการ ประกันรายได้ เกษตรกร ปี 2563 และ 2564 คาดใช้งบ 1 แสนล้านบาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *