ลงมติเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกร

เปิด 3 โครงการประกันรายได้ เกษตรกรปี 2563 และ 2564

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้ลงมติเห็นชอบ 3 โครงการ เดินหน้าประกันรายได้เเกษตรกร  จากการรายงานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยผลของการประชุมคณะกรรมการ นะโยบาย และ บริหารจัดการข้าว ได้มีการลงมติเห็นชอบ “โครงการประกันรายได้ เกษตรกร” สำหรับผู้ที่ปลูกข้าวในปี 2563 และ ปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้แนวทางการดำนเินการเหมือนกับปีที่ผ่านมา ให้ทางด้านอนุกรรมการกำกับการดูแล และ กำหนดในเรื่องของ กฤเกณฑ์ การตั้งราคากลางซึ่งจะถูกนำไปใช้ อ้างอิงในการปรับโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวเพื่อนำไปพิจารณาราคาประกันรายได้ ต่อครัวเรือน สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

3 โครงการ ประกันรายได้เกษตรกร

  1. โครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก
    – มาตรการ ชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ ค้าข้าวในการเก็บสต็อก
    – มาตรการสินเชื่อ เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี คิดเป็นจำนวน 1.98 หมื่นล้านบาท
    – มาตรการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าว และ เพื่อสร้างมูลค่า โดยสถาบันเกษตรกร คิดเป็นจำนวน 1.55 หมื่นล้านบาท
  2. โครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดการ และ พัฒนาคุณภาพของผลผลิตเกษตรการ ผู้ปลูกข้าว โดยรัฐจะสนับสนุนให้ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิด 20 ไร่ คิดเป็นมูลค่ารวม 5.6 หมื่นล้านบาท
  3. โครงการ เพื่อจัดการตลาดนัดข้าวเปลือก และ โครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพ และ เพื่อต่อยอดด้านการตลาดข้าวหอมมะลิ

สำหรับทั้ง 3 โครงการเพื่อประกันรายได้ พี่น้องชาวเกษตรกร คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท ทางรัฐบาลได้มีการออกมาคาดการณ์เอาไว้ว่า น่าจะช่วยเหลือในช่วงที่ข้าวเปลือกถูกนำออกมาสู่ตลาด โดยมีการตั้งเป้าข้าวเปลือกเอาไว้ที่ 7 ล้านตัน

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *