เตรียมลงทะเบียน "สินเชื่อ New Gen Hug" ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน!

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

 • ก่อนหน้านี้ ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้มีการเปิดตัว “สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด” จาก ธ.ก.ส. ดอกเบี้ย 3 เดือนแรก 0-4% !! ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์คือการให้เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้รับสินเชื่อเป็นค่าลงทุน หรือค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี/นวัตกรรม หรือ Smart Farmer

 • ซึ่งล่าสุด ทางธ.ก.ส. ได้มีการเปิดเผยการลงทะเบียน สินเชื่อ New Gen Hug และ สินเชื่อพอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ โดยสินเชื่อทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ ดังนี้
  • สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด (วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท) เพื่อการลงทุนและใช้จ่ายในการทำเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี (Smart Farm)
   • สำหรับค่าใช้จ่ายหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยช่วง 3 เดือนแรก ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป
    *คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)
   • สำหรับเป็นค่าลงทุน ปีที่ 1-3 ร้อยละ 4 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 4 เป็นต้นไป
    *คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)


  • สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท) สินเชื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อคน
   • อัตราดอกเบี้ยช่วง 3 เดือนแรก ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป
   • คิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 6.50 ต่อปี)

 • โดยลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family ง่ายๆ เพียงสามขั้นตอน เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

 1. เพิ่มเพื่อนกับ LINE Official Account BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID: baacfamily (หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง)

 2. เมื่อเพิ่มเพื่อนเรียบร้อย ให้เลือกเมนู “ขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด /สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ”

 3. จากนั้นกรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ

 4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จ และหมายเลขอ้างอิง

 5. รอรับนัดหมายจากธนาคารติดต่อกลับ ผ่านช่องทาง SMS ในภายหลัง

  เตรียมลงทะเบียน "สินเชื่อ New Gen Hug" ง่ายๆแค่ 3 ขั้นตอน!


 • กรณีลงทะเบียนไม่สำเร็จ สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส สาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 มิถุนายน 2564
 • หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-555-0555

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *