เตรียมเคาะ มาตรการเยียวยาเกษตรกรไทย

เตรียมดันเรื่องเข้า ครม. มาตรการเยียวยา เกษตรกรไทย

กระทรวงการคลังเตรียมตัวดันเรื่องเข้า ครม. กับมาตรการลงทะเบียนเยียวยาเกษตรกรไทย แต่ยังไม่เคาะว่าจะจ่ายกี่บาท รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะมีการนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองในสัปดาห์นี้ และ คาดว่ามาตรการที่เสนอดังกล่าว จะมีการเข้าสู่พิจารณาในการประชุมครม. ในสัปดาห์หน้า ตรงกับวันที่ 28 เมษายน 2563

สำหรับเงื่อนไขของมาตรการ Farmbook ต่างๆ ณ ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ต้องผ่านทางด้านคณะกรรมการ กลั่นกรองก่อน ถึงจะทราบเงื่อนไขได้ว่าจะเป็นอย่างไร เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนมาโดยตลอด ซึ่งทางด้านกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ จะเป็นผู้กำหนดว่า ตัวเลขการเยียวยา จะเป็นแบบไหน จากนั้นจะทำการจัดงบประมาณตาม พ.ร.ก. เงินกู้

ทางด้านผู้สื่อข่าว มีการรายงานออกมาว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล หรือ Farmbook ในช่วงที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในปี 2562/63 และยังมีการติดตามผลการโอนเงินที่ได้รับจากโครงการประกัน รายได้ปัจจุบัน Farmbook มีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุงทะเบียนแล้วกว่า 6 ล้านครัวเรือน และ สามารถโหลดได้ผ่าน Android และ iOS

เกษตรกรไทย ท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำการขึ้นทะเบียนกับทางระบบ หรือ ต้องการที่จะปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่น Farmbook ผ่านมือถือ เพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภท ตามรายการด้านล่าง

  1. แจ้งการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิม  ที่ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ ในปีการผลิตที่ผ่านมา ด้วยข้อมูลเอกสารสิทธิ ยกตัวอย่างเช่น พิกัด, ที่ตั้ง, เนื้อที่, กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย พันธุ์พืช, วันที่ปลูก, วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว, เนื้อที่ปลูก, ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน
  2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อทำการติดตามสถานะ และ ในกรณีที่แจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ
  3. การติดตามผล การเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วม และ ผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ
  4. การคาดการณืผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิตคาดการณ์กำไร และ ราคาขาย

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *