ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน ไม่ควรเสียสิทธิ

ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 และนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ไม่ควรเสียสิทธิในการเลือกตั้งประกันสังคม เพื่อให้ได้ตัวแทนในการบริหารจัดการให้เป็นระบบระเบียบของสำนักงานประกันสังคม รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ในการใช้กองทุนให้เปิดประโยชน์สูงสุด

ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม ได้จนถึง 31 ตุลา

ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม ได้จนถึง 31 ตุลา

ลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคมยังไง ?

สำหรับผู้ประกันตนเอง และนายจ้าง สามารถลงทะเบียนเลือกตั้งประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 12-31 ต.ค. 2566 ตามขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ลงทะเบียน https://sbe.sso.go.th/sbe/verify.do
2.กรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
3.กรอกเบอร์โทรศัพท์ แล้วเลือกสถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ์
4.กดปุ่ม “ยืนยัน” และกดปุ่ม “ตกลง” สีน้ำเงิน
5.ตรวจสอบข้อมูล

หรือสามารถติดต่อ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 10 พ.ย. 2566 และจะทำการเลือกตั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2566

เลือกตั้งประกันสังคมได้ที่ไหน ?

ผู้ประกันตนเองที่ลงทะเบียนเลือกตั้งแล้ว สามารถเลือกได้ว่าจะใช้สิทธิเลือกตั้งประกันสังคมในพื้นที่ใด สามารถดูตามความสะดวกของตัวเองเป็นหลักหากไม่ได้อยู่ตามภูมิลำเนา โดยไม่จำเป็นต้องกลับไปใช้สิทธิตามภูมิลำเนาเหมือนเลือกตั้งทางการเมือง เช่น เป็นคน จ.ภูเก็ต แต่ทำงานที่ จ.กรุงเทพ ก็สามารถเลือกใช้สิทธิที่ จ.กรุงเทพได้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

  1. ผู้ประกันตน ต้องมีสัญชาติไทย
  2. ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มี.ค.- ส.ค. 2566)
  3. มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)

 

  1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

    คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *