ลงทะเบียนเราชนะไม่ผ่าน ต้องทำยังไง

เงื่อนไขการยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ หลังไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก

การยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ จะเปิดให้ประชาชนสามารถขอยื่นทบทวนสิทธิ์ หลังจากที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นวันแรกที่ระบบจะเปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อย่างเป็นทางการ

จากการตรวจสอบล่าสุดของโครงการ www.เราชนะ.com ที่ได้มีการประกาศผลการลงทะเบียนโครงการ กลุ่มที่มาจากโครงการ คนละครึ่ง และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีหลายึนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ได้ทำปุ่มให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถกดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์” เพื่อยื่นเรื่องขอทบทวนในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ

วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเปิดขอทบทวนสิทธิอย่างเป็นทางการ ซึ่งวันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยได้มีการเปิดเผยขั้นตอนและเงื่อนไขของบุคคลที่สามารถกดขอทบทวนสิทธิได้

ขั้นตอนในการยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ

  1. กดที่ปุ่มขอทบทวนสิทธิ์
  2. ทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อภาษาไทย, นามสกุลภาษาไทย, วัน/เดือน/ปีเกิด
  3. กดที่ปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ์”
  4. เลือกเหตุผลในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ และกดรับทราบเงื่อนไข

บุคคลที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้

สำหรับบุคคลที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ทั้งหมดมี 3 เงื่อนไขด้วยกัน เป็นเหตุผลที่โครงการเราชนะระบุเอาไว้ สำหรับสาเหตุดังกล่าว ที่ทำให้ไม่ผ่านดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

  • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายประกันสังคม
  • ไม่ได้เป็นผู้มีเงินประพึงประเมินเกิน 3 แสนบาท ในปีภาษี 2562
  • ไม่ได้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 5 แสนบาท
  • การยื่นขอทบทวนสิทธิ์เราชนะ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ไปจนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *