มาตรการเที่ยวปันสุข แจกเงินคนไทยไปเที่ยว

อีกหนึ่งมาตรการช่วยกระตุ้นเศรฐกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย ลงทะเบียนเที่ยวปันสุข แจกเงินคนไทยให้ไปเที่ยวในประเทศ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *