มาตรการช่วยเหลือเกษตกร

อนุมัติมาตรการเยียวยา เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

อีกหนึ่งมาตรการจากทาง คณะรัฐมนตรี ที่เพิ่งเคาะออกมา นั่นก็คือมาตรการเยียวยา เกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุดทางมติ ครม. ได้มีการอนุมัติมาตรการเยียวยา เกษตรการ ที่ได้รับผลกระทบโดยมีการช่วงเหลือเกษตรกรไทย เช่นเดียวกับการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา เกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรไทย จำนวน 10 ล้านคน

เกษตรกรทุกท่าน สามารถเข้าไปลงทะเบียนด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ “กรมส่งเสริมการเกษตร” ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ และ เช็คข้อมูลว่าอยู่ในกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือในการรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร หรือไม่ สำหรับวิธีการตรวจสอบ ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการตรวจสอบที่ แอปพลิเคชั่น Farmbook หลังจากที่ทำการตรวจสอบ และ ผ่านขั้นตอนในการคัดกรอกแล้ว ทางกระทรวจเกษตร และ สหกรณ์ จะทำการส่งมอบบัญชี ทะเบียนเกษตรกร ให้คณะกรมการ กำกับการดูแล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำการพิจารณา ดำเนินการตามมาตรการ และ เงื่อนไขที่ กระทรวจการคลังกำหนด สำหรับเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท ที่จะมอบให้เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบนั้น จะทำการโอนเงินเยียวยา เข้าบัญชีธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหักรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

กรณี เกษตรกรรายใหม่ หรือ แปลงใหม่ หรือ รายเดิม แต่แปลงใหม่ ให้เกษตรกร ทำการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน เกษตรกร (ทบก.0๑) ผ่านการดาวโหลดแบบฟอร์ม ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และ รวบรวมแบบฟอร์มเอาไว้ที่ กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำการจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับเกษตกร รายเดิม แปลงเดิม สามารถเข้าไปปรับปรุง และ ทำการลงทะเบียน เกษตรกรผ่าน แอปพลิเคชั่น “Farmbook” ได้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่นได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ และ ทำกาสรกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม ทบก 01 พร้อมกับทำการลงวันที่กรอกแบบฟอร์มและรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้าน หรือ กำนันเพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร บันทึกเข้าไปในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *