มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน ลดค่าน้ำค่าไฟ

มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากทางรัฐบาล ลดค่าน้ำค่าไฟ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *