มาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรคนจน ลดค่าน้ำค่าไฟ

ครม. เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟให้ประชาชน

จากมาตรการของทางคณะรัฐมนตรี ที่ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลา เพื่อบรรเทาภาระของประชาชนด้วยการลดค่าน้ำค่าไฟ ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ไปจนเดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน วันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูล

ค่าไฟฟ้า มีประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน ในไทย 1 ครัวเรือนจะผู้ถือบัตรคนจนจะใช้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น

 • ในกรณีที่ค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • หากครัวเรือนไหนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ในกรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำประปา ในประเทศไทยมีประมาณ 186,625 ครัวเรือน 1 ครัวเรือนจะผู้ถือบัตรคนจนจะใช้ได้ 1 สิทธิ์เท่านั้น

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • ในกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตัวเอง
 • ในส่วนของครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยผู้ที่มีบัตรจะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า

 • การไฟฟ้านครหลวง สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางออนไลน์ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ผ่านทางออนไลน์ที่ https://eservice.pea.co.th/WelfareRegister/

เงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับ 1 สิทธิ์ ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 • ผู้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน ในกรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าาฟรี ไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 • ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางบที่ กฟภ. กำหนดและข้อมูลถูกต้องเท่านั้น

ลงทะเบียนลดค่าน้ำ

การลงทะเบียนให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • กรอกเลขบัตรประชาชน ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กรอก e-mail และ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียนถ้ามี
 • เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฎให้ถูกต้อง และ คลิกที่ปุ่มตกลง

ในกรณีผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์ขอรับสิทธิสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อยืนยันตัวตน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *