ลงทะเบียนคนละครึ่ง

เตรียมตัวลงทะเบียนให้พร้อมผ่านโครงการ คนละครึ่ง.com รับเงิน 3,000 บาท

ประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของเรานั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ทำให้ทางรัฐบาลไทยของเราได้มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทั้งนี้ทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ. ได้มีการลงมติเห็นชอบผ่านทางมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยโครงการล่าสุดนี้จะใช้ชื่อโครงการว่า “คนละครึ่ง” จะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อเป็นการตุ้นการบริโภคในประเทศ ผ่านวงเงินงบประมาณ 45,000 ล้านบาท สำหรับจำนวนที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้นั้น จะมีทั้งหมด 15 ล้านคน นโยบายนี้จะแจกเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อย โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องทำการจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งนึง ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือให้ การใช้จ่ายผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องทำการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง เนื่องจากโครงการนี้คนที่ลงทะเบียน จะได้รับเงินเข้าแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

เงื่อนไขผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

  • ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

การใช้เงินจะถูกจำกัดไว้วันละ 100-200 บาท แต่ในปัจจุบันจะมีการประเมินความเหมาะสมใหม่ ของจำนวนเงินต่อวันว่าควรจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่ เงินที่รัฐบาลมอบให้ผ่านแอปเป๋าตังสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านโครงการ คนละครึ่งนั้น จะต้องใช้ให้หมดวันต่อวัน หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ในวันต่อไป ยกตัวอย่างเช่น กำหนดให้ใช้วันละ 200 บาท ประชาชนจะต้องมีเงินของตัวเอง 100 บาท มาร่วมใช้จ่ายในวันนั้นๆด้วย

ในส่วนของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องนำไปใช้ที่ร้านค้ารายย่อยที่มีการขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ไว้กับทางด้านธนาคารกรุงไทย ยกตัวอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยว, ร้านอาหารตามสั่ง, หาบเร่, แผนลอย ฯลฯ โครงการนี้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกระจายเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือนท้ายของปี 2563 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 โครงการนี้จะมีหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 90,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะมีการนำรายละเอียดดังกล่าวเสนอกับทาง คณะรัฐมนตรีในช่วงกลางเดือนกันยายน 2563 นี้และจะมีการเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (ปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้) ซึ่งทางเว็บไซต์จะเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนพร้อมเพียงกันในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ทาง เซเว่นอีเลฟเว่นยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *