ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่มาพร้อมเงื่อนไข และ แบบฟอร์ม

ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ซึ่งทางรัฐบาลได้มีการออกมาประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 14.5 ล้านคน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่

การลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนรอบใหม่ ในช่วงต้นปี 2564 หรือปีหน้าทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อทำการพิจารณาเงื่อนไข ที่จะนำมาใช้ในการอ้างอิงรายได้ ซึ่งสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีส่วนที่เพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด

เงื่อนไขในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

  • เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป
  • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  • รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา
  • ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วัตถุประสงค์หลัก ก็เพื่อช่วยเหลือเยียวยา รวมไปถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตร คิดเป็นตัวเลขโดยประมาณ 14 ล้านคน โดยในช่วงที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้กลุ่มผู้มีบัตร ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลง และ ยังไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วงเงินในการชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับสิทธิของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเป็นประจำทุกเดือน นั่นก็คือวงเงินสำหรับการชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปใช้ซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถคลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้ที่ http://www.fpo.go.th/main/General-information-public-service/Download.aspx

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *